Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
ul. Składowa 1a
24-100 Puławy

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach

e-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
tel: 81 886 41 03

Kierownik: Sebastian Wilkosz
e-mail: rdw.pulawy.k@zdw.lublin.pl

z-ca Kierownika: Artur Wiak
e-mail: a.wiak@zdw.lublin.pl