Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
ul. Stefana Batorego 2
22-400 Zamość

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu

e-mail: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl
tel: 84 638 66 39,  84 638 10 53,  84 638 10 54

Kierownik: Tomasz Rączka
e-mail: rdw.zamosc.k@zdw.lublin.pl

z-ca Kierownika: Janusz Seń
e-mail: j.sen@zdw.lublin.pl