Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18b
22-500 Hrubieszów

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

e-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl
tel: 84 696 20 93

Kierownik: Piotr Skubisz
e-mail: rdw.hrubieszow.k@zdw.lublin.pl

z-ca Kierownika: Marcelina Pogódz – Kukiełka
e-mail: rdw.hrubieszow.zca@zdw.lublin.pl