Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
ul. Nowa 22
22-500 Hrubieszów

e-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl
tel: 84 696 20 93, 84 696 20 94, 84 696 20 95

Kierownik: Piotr Skubisz
e-mail: rdw.hrubieszow.k@zdw.lublin.pl

z-ca Kierownika: Marcelina Pogódz – Kukiełka
e-mail: rdw.hrubieszow.zca@zdw.lublin.pl