Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 822 przebiega przez obszar powiatu lubelskiego (Gmina Wólka), przez miejscowość: Świdnik, powiatu świdnickiego (Gmina Mełgiew), powiatu świdnickiego (Gmina Świdnik).

Po zakończeniu realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– 6,21 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 1,16 wybudowanych ekranów akustycznych,
– 5 wybudowanych skrzyżowań,
– 3 wybudowane obiekty mostowe,
– 10 wybudowanych zatok autobusowych.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 2 692 674,00 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 281 201,00 zł/rok
– natężenie ruchu na drodze – 174 pojazdy/h.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 10.05.2010 roku, a zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło w dniu 15.07.2013 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 70 514 769,78 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 61 784 723,84 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 60 880 493,02 zł.