„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik”

Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 822 przebiega przez obszar powiatu lubelskiego (Gmina Wólka), przez miejscowość: Świdnik, powiatu świdnickiego (Gmina  Mełgiew), powiatu świdnickiego (Gmina Świdnik).

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

– 6,21 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 1,16 wybudowanych ekranów akustycznych,

– 5 wybudowanych skrzyżowań,

– 3 wybudowane obiekty mostowe,

– 10 wybudowanych zatok autobusowych.

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się dnia 10.05.2010 roku, a zakończona została dnia 30.12.2013. Ostatni wniosek o płatność został złożony dnia 08.11.2013.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 70 514 769,78 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 61 939 465,26 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 52 639 281,99 zł.