Zastępca Naczelnika
Sławomir Szepietowski
tel: 81 749 53 45
e-mail: s.szepietowski@zdw.lublin.pl

tel: 81 749 53 43,  81 749 53 44

 

Do zakresu działania Wydziału Planowania należy całokształt spraw związanych z opracowaniem planów rzeczowo-finansowych budowy, modernizacji i utrzymania sieci drogowej oraz analiza i ocena efektywności gospodarki na drogach wojewódzkich.

Główne zadania:
1. Gromadzenie wniosków do planu robót z komórek organizacyjnych ZDW i RDW, organów samorządowych, jednostek transportowych, Policji i itp.; przeprowadzanie analizy i oceny wniosków pod kątem celowości i możliwości finansowych ich realizacji przy współpracy z właściwymi komórkami ZDW
2. Opracowywanie wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Województwa
3. Opracowywanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych dla robót drogowych, mostowych i z zakresu bezpieczeństwa ruchu, w zakresie inwestycji i utrzymania dróg
4. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o materiały przygotowane przez pion inwestycyjny
5. Współpraca z właściwymi organami administracji samorządowej, rządowej oraz innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie zadań realizowanych na drogach wojewódzkich
6. Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem porozumień pomiędzy samorządami w sprawie realizacji zadań wspólnych na drogach wojewódzkich