Wykaz przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa
Lubelskiego, zgodny z zatwierdzoną stałą organizacją
ruchu na dzień 28.04.2023r.

Numer drogi

698 738 741 743 747 755 759 801
803 806 807 808 809 811 812 813
814 815 816 817 818 819 820 821
822 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 835a 836 837
838  841 842 843 844 845 846 849
850 852 853 854 855 857 858 863
865 867 874 877 Dawna DK17 Dawna DK19 822 Dawna DK82

 

Legenda

* ZA – zatoka autobusowa ( tylko w kolumnie -6- rodzaj przystanku )

* PA – przystanek autobusowy ( tylko w kolumnie -6- rodzaj przystanku )

* ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

* L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

* 801/34 – numer ewidencyjny przystanku na drodze wojewódzkiej nr 801 na terenie województwa lubelskiego

* 90+543 – kilometr lokalizacji przystanku na drodze nr 801 jadąc od strony Warszawy w kierunku Puław

* Puławy ul. Dęblińska – basen – nazwa miejscowości , ulica , ewent. charakterystyczny element infrastruktury lub krajobrazu

Rejony Dróg Wojewódzkich podległe ZDW w Lublinie ( kolumna -8- )

* BP – RDW Biała Podlaska

* CH – RDW Chełm

* HR – RDW Hrubieszów

* LU – RDW Lublin z siedzibą w Bychawie

* PA – RDW Parczew

* PU – RDW Puławy

* WŁ – RDW Włodawa

* ZA – RDW Zamość

Ostatnia aktualizacja na dzień 28.04.2023r.

zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego

NR XLVIII/703/2023

z dnia 30 maja 2023 r.

Tut. Zarząd informuje, iż:

1.    przystanki na drodze nr 833 Chodel – Kraśnik w m. Kraśnik zostały przekazane w zarządzanie Miastu Kraśnik Porozumieniem Nr 1/15 z dnia 09.06.2015r. na podstawie uchwały Nr VI/76/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015r; uchwały Nr X/54/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz uchwały Nr XXXV/632/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 maja 2015 r.

2.    przystanki na drodze nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy oraz na drodze nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol w m. Puławy zostały przekazane w zarządzanie Miastu Puławy Porozumieniem Nr 2/15 z dnia 27.07.2015 r. na podstawie uchwały Nr VI/77/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r; uchwały Nr X/93/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz uchwały Nr XLIV/853/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 lipca 2015 r.

3.  przystanki na drodze nr 747 Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica, nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła, nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara wieś III w granicach administracyjnych gminy Bełżyce zostały przekazane w zarządzanie Gminie Bełżyce Porozumieniem Nr 3/15 z dnia 14.09.2015 r. na podstawie uchwały Nr VII/107/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 maja 2015 r., uchwały Nr XI/52/15 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 sierpnia 2015 r., uchwały Nr LIV/1104/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 września 2015 r.

4.   przystanki na drodze nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy oraz na drodze nr 831 Stacja kolejowa Dęblin Rycice – droga 801 w m. Dęblin zostały przekazane w zarządzanie Miastu Dęblin Porozumieniem Nr 4/15 z dnia 23.09.2015 r. na podstawie uchwały Nr X/144/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 września 2015 r., uchwały Nr XII/73/15 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwały Nr LV/1132/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2015 r.

5.    przystanki na drodze nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Hrubieszów zostały przekazane w zarządzanie Miastu Hrubieszów Porozumieniem nr 5/15 z dnia 23.10.2015 r. na podstawie uchwały Nr VII/106/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 maja 2015 r., uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2015 r., uchwały Nr LX/1262/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 października 2015 r.

6.  przystanki na drodze nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol oraz na drodze nr 811 Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska w granicach administracyjnych gminy Konstantynów, zostały przekazane w zarządzanie Gminie Konstantynów Porozumieniem nr 1/17 z dnia 20.01.2017 r. na podstawie uchwały Nr XXIII/346/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 Listopada 2016 r., uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Konstantynów z dnia 29 grudnia 2016 r., uchwały Nr CLVIII/3155/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 stycznia 2017 r.

7.  przystanki na drodze nr 747 Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica, na drodze nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol oraz drodze nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła w granicach administracyjnych gminy Opole Lubelskie, zostały przekazane w zarządzanie Gminie Opole Lubelskie Porozumieniem nr 3/17 z dnia 20 listopada 2017r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/461/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 października 2017 r., uchwały Nr XL/276/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 8 listopada 2017 r., uchwały Nr CCXXVIII/4504/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r.

8. Uchwała Nr XLIII/630/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.  w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 829 w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów.