Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj – granica województwa) o długości 25,385”

Termin realizacji projektu: 24.03.2017-31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 171 283 018,59 zł
w tym:
Wydatki kwalifikowane: 161 757 592,03 zł
Kwota dofinansowania: 160 140 016,05 zł

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:
Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Inżynier:
ZDI Sp.z o.o.
Ul. Jana Kiepury 6
22-400 Zamość

Wykonawca:
Unibep S.A.
3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj – granica województwa) o długości 25,385 km zlokalizowanej na terenie powiatu biłgorajskiego – Gmina Biłgoraj, Gmina Księżpol, Gmina Tarnogród.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:
• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 25,355 km
• Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 19,60 km
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 135 szt.
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 37 szt.