Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020

 

Tytuł projektu „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec-węzeł Konopnica (S-19)”.

Termin realizacji: 12.01.2016 – 04.05.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 29 253 844,66 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowane 19 024 110,62 PLN

Kwota dofinansowania 16 170 494,02 PLN

 

Beneficjent: Województwo Lubelskie

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wykonawca: SKANSKA S.A.,
ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa

Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.,
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość

Przedmiotem inwestycji była budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża-Lipsko – Solec n /Wisłą-Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica stanowiącej dojazd do węzła ”Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-9 wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą i obiektami inżynierskimi.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiat lubelski-Gmina Konopnica.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

• Długość wybudowanych dróg wojewódzkich:3,76 km
• Długość przebudowanych dróg dla rowerów: 0,06 km
• Długość wybudowanych ścieżek rowerowych:0,40 km
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.