Z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Marka Wojciechowskiego, starosty Powiatu Puławskiego Danuty Smagi oraz zastępczyni burmistrza Miasta Nałęczowa w dniu 8 marca 2024 roku, w Sadurkach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 860.  Wartość tej inwestycji, to ponad 23 miliony złotych.

“Droga ta, która ma zaledwie 2,6km, jest niezwykle ważna, gdyż łączy drogę wojewódzką Nr 830 z nową stacją PKP w Sadurkach. Jej stan jest fatalny i ta przebudowa była konieczna. Jak Państwo widzą, Samorząd Województwa Lubelskiego, realizuje nie tylko wielkie inwestycje warte kilkaset milionów złotych ale także o wiele mniejsze. Mniejsze ale jakże potrzebne ludziom. Remontujemy, modernizujemy, budujemy wszędzie tam, gdzie jest to konieczne i niezbędne”mówił na konferencji w Sadurkach Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. 

Prace, które firma STRABAG rozpocznie już w tym tygodniu, obejmą między innymi: 

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 860 na całej długości, z poszerzeniem jezdni do zasadniczej szerokości 7,0 metrów,
 • rozbudowę 5 sztuk skrzyżowań z drogami publicznymi
 • na całym odcinku DW Nr 860, po lewej stronie, powstanie chodnik z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,0 metrów.
 • wykonane zostaną pobocza o szerokości 1,25 metrów, które umocnione zostaną mieszanką kruszywa łamanego,
 • budowę 4 sztuk zatok autobusowych
 • budowę zatok postojowych
 • przebudowę jezdni w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych
 • budowę nowych zjazdów
 • wykonanie umocnień skarp
 • budowę oświetlenia drogowego
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

“Bardzo się cieszę, że ta droga wreszcie zostanie przebudowana. Dzięki nowej obwodnicy Nałęczowa i tej drodze, podróżowanie po drogach w Gminie Nałęczów, stanie się o wiele bardziej komfortowe i bezpieczne. Mieszkańcy na to, by stan tej drogi, która prowadzi do stacji kolejowej w Sadurkach, uległ poprawie, czekali wiele lat. I wreszcie, dzięki świetnej współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z Samorządem lokalnym, uda się to zrobić.”mówiła zastępczyni burmistrza Nałęczowa Justyna Kuzioła. 

Zakończenie prac przewidziane jest na lipiec 2025 roku.