Działamy wspólnie!!!
Jak już kilka razy wspominaliśmy, zajmujemy się nie tylko wielkimi inwestycjami za kilkadziesiąt milionów złotych, które trwają po kilka lat. Nasza praca to także małe zadania. Małe ale jakże ważne dla Województwa, dla powiatów, gmin czy miast.
“Zadania wspólne – realizowane są przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i Województwo Lubelskie – pokazują, że potrafimy działać razem na rzecz wszystkich mieszkańców. Od 2019 roku udało nam się zrealizować 114 wspólnych zadań za ponad 54 miliony złotych. Wkład z budżetu Województwa Lubelskiego wyniósł ponad 25 milionów złotych. Za tę kwotę wykonaliśmy ponad 65 kilometrów chodników czy ścieżek rowerowych, dzięki którym w znaczący sposób poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Na prośbę mieszkańców gmin, tj. Krasnystaw, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Wojciechów, Sawin czy Spiczyn, przebudowaliśmy
4 skrzyżowania na drogach wojewódzkich oraz wykonaliśmy bezpieczne przejścia dla pieszych. Po wysłuchaniu potrzeb mieszkańców wykonaliśmy dodatkowe zatoki autobusowe czy parkingi przy drogach wojewódzkich, wybudowaliśmy
i przebudowaliśmy zjazdy na posesje, zainstalowaliśmy radarowe wyświetlacze prędkości, a także poprawiliśmy odwodnienie poszczególnych dróg. Mam nadzieję, że 2023 rok przyniesie nam jeszcze więcej działań, dzięki którym wzrośnie poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców województwa lubelskiego. Przy tej okazji pragnę przypomnieć starostom, burmistrzom i wójtom, że termin składania wniosków na realizację zadań wspólnie z Województwem Lubelskim na 2023 rok upływa w dniu 30 listopada br.”- tak o wspólnych działaniach realizowanych przez Województwo Lubelskie i JST mówi Marszałek Jarosław Stawiarski

Warto dodać, że od 2019 roku zadania wspólne, które w 50% pokrywane są z budżetu Województwa Lubelskiego a w 50% danej gminy, miasta czy powiatu, zrealizowaliśmy na terenie 60 gmin wiejskich i 4 gmin miejskich.
Co ważne, wszystkie nasze inwestycje czy zadania realizowane z innymi jednostkami samorządowymi, są na bieżąco nadzorowane zarówno przez Członków Zarządu Województwa Lubelskiego, Radnych Sejmiku Województwa, Dyrekcję ZDW jak i kierowników poszczególnych Rejonów.