Prawie 17 milionów złotych będzie kosztował remont 4 odcinków dróg wojewódzkich Nr 853 i Nr 863 na terenie powiatu biłgorajskiego. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera podpisał umowy na realizację tych zadań. Cała kwota w całości pochodzi z budżetu Województwa Lubelskiego.

Droga wojewódzka 853 remontowana będzie na dwóch odcinkach o łącznej długości 6,6km. Pierwszy z nich będzie przebiegał przez miejscowości Smólsko i Aleksandrów a drugi przez Trzepietniak, Sigłę i Józefów. Samorząd Województwa Lubelskiego od 2019 roku wyremontował łącznie 16,9km tej drogi za kwotę prawie 14,5mln złotych. Natomiast droga wojewódzka Nr 863  przejdzie remont na odcinku około 7,2km od Tarnogrodu do Dąbrówki. Koszt tych prac to ponad 9 milionów złotych. Po zakończeniu tych prac, droga wojewódzka Nr 863 zmodernizowana będzie na całym odcinku w Województwie Lubelskimmówił dzisiaj w Starostwie Wicemarszałek WL Michał Mulawa.

Remont tych dwóch dróg wojewódzkich będzie polegał między innymi na: wykonaniu frezowania korekcyjnego nawierzchni, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną z oczyszczeniem i skropieniem, ułożeniu siatki przeciwspękaniowej, ułożeniu warstwy wiążącej o grubości 6,0cm i warstwy ścieralnej o grubości 4,0cm, utwardzeniu poboczy destruktem, oczyszczeniu i odmuleniu rowów odwadniających, ustawieniu nowych słupków drogowych oraz wykonaniu oznakowania poziomego nawierzchni.

Te remonty, jakie były wykonywane do tej pory na drodze wojewódzkiej Nr 863 i ten, który będzie teraz prowadzony, to spełnienie marzeń wszystkich naszych mieszkańców. Dzięki nim, w znaczący sposób poprawił się komfort podróżowania oraz przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Biszczamówił Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko.

Zadowolony z tych prac jest także wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak – w 2020 roku spotkałem się z Wicemarszałkiem Mulawą i Dyrektorem Pawłem Szumerą by porozmawiać o remoncie tej drogi. Teraz, gdy minęło 3 lata od tamtego spotkania, droga 863 jest już praktycznie w całości wyremontowana – tak skomentował podpisanie tych umów Wójt Dyjak.

Obecni na konferencji prezesi firm, które będą wykonywały te modernizacje – Janusz Sadlik i Łukasz Molter zapewnili, że już w najbliższych dniach rozpoczną remont tych dróg. A na jego wykonanie mają 65 dni od daty podpisania umowy.

Z mapy Roztocza znikają kolejne „drogi hańby”, co wyraziłem dziś wraz z wicestarostą biłgorajskim Tomaszem Rogalą, symbolicznym gestem podarcia zdjęć przedstawiających roztoczańskie drogi pełne ubytków, kolein, nierówności i spękań. Na ich modernizację mieszkańcy powiatu biłgorajskiego czekali często od dekady. Zmieniamy oblicze Roztocza, udowodniając, że to, co przez wiele lat było niemożliwe, przy dobrej współpracy z samorządami, staje się faktemdodał na koniec Wicemarszałek Michał Mulawa.