Podpisanie umowy na koncepcje zachodniej obwodnicy Kraśnika

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855. Umowę sygnowali dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Szumera oraz przedstawiciel firmy SWECO POLSKA (Wykonawca) Maciej Olejarczyk, Dyrektor Biura Projektów w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Jarosław Stawiarski, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, radny powiatu kraśnickiego Henryk Flis, wójt Gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku Marta Gajewska.

Zakres prac będzie polegać na analizie wielowariantowej przebiegu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855, mającego początek w miejscowości Oblęcin i koniec na obrzeżach miejscowości Urzędów, na włączeniu w drogę wojewódzką nr 833. Koszt inwestycji to niemal 1,6 mln zł.
– Tą drogą nie tylko skrócimy dojazd ze Stalowej Woli do Kraśnika, ale także otworzymy tereny inwestycyjne. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu jej z drogą wojewódzką nr 833, obwodnica ta będzie atrakcyjnym fragmentem transportowej mapy Lubelskiego – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.
Od teraz Wykonawca ma trzy miesiące na przedstawienie pięciu wariantów lokalizacyjnych obwodnicy.

Realizacja przez firmę Sweco Polska, którą mam zaszczyt reprezentować tutaj w Lublinie, Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855” polegać będzie na analizie wielowariantowej przebiegu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855, mającego początek w miejscowości Oblęcin i koniec na obrzeżach miejscowości Urzędów, na włączeniu w drogę wojewódzką nr 833.
Planowana droga ma zapewnić przejęcie ruchu tranzytowego relacji północ – południe biegnącego przez Kraśnik oraz inne lokalne drogi.
Prace wielobranżowego zespołu będą głównie polegać na zebraniu niezbędnych materiałów, danych oraz informacji, na podstawie których ustalone zostaną warianty przebiegu nowych korytarzy planowanej drogi i powiązania z istniejącą siecią drogową. W lokalizacji wariantów uwzględnione zostaną między innymi uwarunkowania – techniczne, bezpieczeństwa ruchu, społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, a także funkcjonalne. Przeprowadzona zostanie analiza prognozowanego ruchu, mająca na celu przyjęcie m.in. parametrów geometrycznych drogi , skrzyżowań i konstrukcji nawierzchni oraz przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne wybranych wariantów.
Etapem finalnym prac zespołu projektowego będzie uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach planowanego zadania, wskazanie Zamawiającemu optymalnego wariantu inwestycji oraz oszacowanie jej kosztów – mówił Dyrektor Biura Projektów w Krakowie  Maciej Olejarczyk.