Będzie obwodnica Tarnogrodu

Ponad 200 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących budowy obwodnicy Tarnogrodu, które odbyły się 27 października w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury.

“Przez lata było słychać głównie, nie można, nie da się, nie ma pieniędzy. My pokazujemy, że można. Inwestujemy w infrastrukturę drogową w tym także w obwodnice. Do tej pory obwodnica Tarnogrodu była marzeniem mieszkańców miasta. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania i konsultacji społecznych. Mamy już ustalony przebieg obwodnicy, obecni na spotkaniu mieszkańcy i władze nie wniosły co do tego uwag. Jesteśmy pewni, że obwodnica zwiększy bezpieczeństwo i poprawi przepustowość drogi wojewódzkiej Nr 835 – mówił na spotkaniu z mieszkańcami Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa

Projektanci obecni na spotkaniu, przedstawili mieszkańcom trzy możliwe warianty przebiegu obwodnicy miasta Tarnogród:
Wariant I:
– długość 3,93 km
– 5 łuków o promieniach 300-800 m
– 4 skrzyżowania
– drogi dojazdowe o długości 2,68 km
Wariant II:
– długość 5,75 km
– 6 łuków o promieniach 450-800 m
– 4 skrzyżowania
– drogi dojazdowe o długości 5,98 km
Wariant III:
– długość 5,96 km
– 3 łuki o promieniach 450-600 m
– 4 skrzyżowania
– drogi dojazdowe o długości 9,27 km

Zakres inwestycji będzie obejmować: budowę jezdni i poboczy, skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę jezdni i poboczy dróg dojazdowych, budowę fragmentów chodników w obrębie połączenia obwodnicy z istniejącą DW835, budowę zjazdów, budowę obiektów inżynierskich (przepusty), urządzenie zieleni drogowej, budowę odwodnienia, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, rozbiórkę kolidujących obiektów budowlanych.
“Nie możemy przepuścić takiej szansy. Nigdy nie porwalibyśmy się na taką inwestycję, której koszt szacujemy na ok. 90 mln zł gdyby nie wsparcie rządu, a je mamy. Liczymy zarówno na wicepremiera Jacka Sasina, jak i na poseł Beatę Strzałkę. Taka okazja może się w najbliższych dziesięcioleciach nie powtórzyć. Zarząd Województwa Lubelskiego złożył wnioski na dofinansowanie trzech zadań w województwie: budowę obwodnicy Hrubieszowa, Opola Lubelskiego i właśnie Tarnogrodu. W najbliższych miesiącach będą podjęte decyzje w tej sprawie. Liczymy na dofinansowanie rzędu 80, może 75%” – podsumował, pochodzący z Tarnogrodu Michał Mulawa.