O mobilności rowerowej w Lubelskim Centrum Konferencyjnym

Projektując przebudowę lub budowę dróg wojewódzkich, myślimy nie tylko o kierowcach ale także o coraz liczniejszej grupie, jaką są rowerzyści. Staramy się by w projektach ścieżki, rowerowe czy ciągi pieszo-rowerowe usytuowane były poza rowem odwadniającym jezdnię, tak by możliwie maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo miłośników dwóch kółek.

12 i 13 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbywały się spotkania Zespołu ds. mobilności rowerowej, w których uczestniczył Dyrektor ZDW w Lublinie Paweł Szumera. Były one możliwe dzięki przewodniczeniu Województwa Lubelskiego w Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Zespołu należą m.in.:
– współpraca w zakresie opracowania, wdrożenia i popularyzacji
ponadregionalnych standardów infrastruktury rowerowej
uwzględniających aspekt bezpieczeństwa;
– wyznaczenie korytarzy przebiegu krajowych i regionalnych tras rowerowych z uwzględnieniem włączenia regionów RP w międzynarodowe systemy tras i usług turystyki rowerowej;
– podjęcie wspólnych działań na rzecz wypracowania jednolitego w skali kraju systemu ewidencji, numeracji i zasad oznakowania oraz certyfikacji lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych tras rowerowych.

W Województwie Lubelskim przy drogach przez nas administrowanych jest około 182km tras rowerowych, w tym około 76km dróg dla rowerów i około 106km ścieżek pieszo-rowerowych.
Najdłuższy ciąg ścieżki rowerowej występuje na DW815 i ma ponad 30km długości.
Na drugim miejscu znajduje się ten przy DW816, którego długość to około 24km. Na trzecim miejscu znajduje się natomiast ścieżka rowerowa przy DW747 o długości 18,5km.
W spotkaniu Zespołu uczestniczył Członek Zarządu WL Pan Zdzisław Szwed