Nowa, długo wyczekiwana bo aż 70 lat, obwodnica Dęblina,wreszcie otwarta i oddana do użytku kierowcom.
Dzisiaj przed południem, w okolicach nowego ronda na ulicy Wiślanej w Dęblinie, odbyło się uroczyste otwarcie nowej, liczącej prawie 5,0km obwodnicy Dęblina.

Obecny na otwarciu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber powiedział: “Myślę, że jest to wyraz ogromnego wsparcia, które jest skierowane w ostatnich latach do samorządowców – i to nie tylko tutaj w województwie lubelskim. Dla nas nie ma Polski A, Polski B czy Polski C. Dla nas Polska jest jedna i to hasło staramy się realizować w każdym zakątku naszego kraju. Takich inwestycji drogowych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i na szczeblu centralnym w Polsce realizujemy bardzo wiele”.

Po “nowym śladzie” obwodnica Dęblina liczy 3,0km. Dodatkowo rozbudowano i wzmocniono odcinek “starej” DW801 o długości 1,7km. Rozbudowano także DK48 na odcinku wspólnego przebiegu z drogą wojewódzką.
Znajdują się na niej 3 nowe ronda oraz 5 skrzyżowań. Wybudowano 5,0km chodników, 3,0km ciągów pieszo-rowerowych, 2,0km ścieżek rowerowych oraz 2 zatoki autobusowe.
Wykonawcą tej inwestycji, z którym umowa została zawarta 7 kwietnia 2021 roku, była firma Strabag Polska. Nadzór inżynieryjny sprawowała zaś firma ZDI z Zamościa.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski przekazał wszystkim, że w tegorocznym budżecie województwa lubelskiego ponad 500 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe. “To są pieniądze m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, z budżetu państwa i z budżetu województwa lubelskiego. Inwestujemy w remonty bieżące, w budowę nowych dróg, w to co jest potrzebne dla mieszkańców Lubelszczyzny, czyli dobre, bezpieczne drogi, które mają połączyć sieć tych naszych ukochanych autostrad czy dróg szybkiego ruchu”

Obecny na otwarciu nowej drogi Wojewoda Lubelski Lech Sprawka zaznaczył, że: “W sumie, w ciągu trzech lat, na teren województwa lubelskiego przeznaczonych zostało około 950 mln zł w ramach tego programu. To najlepsze świadectwo, w jaki sposób na takich terenach walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, które stanowi barierę w życiu codziennym mieszkańców.”