Mimo niesprzyjającej pogody odbyło się dzisiaj oficjalne oddanie do użytku obwodnicy Stężycy, którą kierowcy mogą się już poruszać od 24 grudnia 2020 roku. „Małe miejscowości także zasługują na swoje duże obwodnice – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – Warto inwestować, żeby było bezpiecznie, a przede wszystkim żeby było komfortowo dla wszystkich kierowców, którzy wybierają słynną „nadwiślankę”, drogę 801, która w tej chwili na pewno jest mniej uczęszczana, bo mamy już „eSkę” praktycznie do samej Warszawy, ale szczególnie dla ruchu lokalnego, czyli tego ruchu tu, w powiecie puławskim, ryckim i dalej w powiecie otwockim na pewno będzie to droga, która spełni oczekiwania mieszkańców i podróżnych.

Był to pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w Puławach. Koszt tej ważnej dla Województwa Lubelskiego inwestycji, która obejmowała między innymi:
• budowę / rozbudowę jednojezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 801,
• budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi w tym budowę skrzyżowania typu rondo na przecięciu projektowanej DW 801 i DP 1405L,
• budowę skrzyżowań z projektowanymi drogami dojazdowymi,
• budowę dróg dojazdowych równoległych do drogi wojewódzkiej (obwodnicy),
• budowę / rozbudowę ciągów pieszych i rowerowych,
• budowę oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w tym znaków drogowych na konstrukcjach wsporczych i barier ochronnych,
• nasadzenie drzew i krzewów,
wyniósł ponad 26 milionów złotych i został współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Komfort podróży zdecydowanie się poprawił – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera – W perspektywie mamy kontynuowanie rozbudowy drogi 801. Trwa postępowanie przetargowe na obwodnicę Dęblina, od końca odcinka obwodnicy Stężycy w kierunku Puław, kontynuacja przebudowy drogi 801. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem budowa obwodnicy Dęblina rozpocznie się w przyszłym roku.

W oficjalnym otwarciu obwodnicy wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, pan Leszek Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, Marcin Zieliński – Dyrektor Lubelskiego Oddziału firmy STRABAG Sp. z o.o. która była wykonawcą tych robót oraz zaproszeni goście.