8 marca był nie tylko Świętem naszych Pań ale także dniem, kiedy w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, odbyło się podsumowanie prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego Ofensywy Drogowej.
Wzięli w niej udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Michał Mulawa, Członek Zarządu WL Zdzisław Szwed, Starosta Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Szarlip oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.
Obecni byli także przedstawiciele Sejmiku WL na czele z Wiceprzewodniczącym Markiem Wojciechowskim. Nie zabrakło także samorządowców z terenu Województwa Lubelskiego.

“Od 2019 roku zmodernizowaliśmy w Województwie Lubelskim 230 kilometrów dróg za około 160 milionów złotych. Dokończyliśmy oraz rozpoczęliśmy nowe inwestycje, dzięki którym komfort i bezpieczeństwo podróżowania znacząco wzrosły. Warto powiedzieć między innymi o wybudowanej północnej obwodnicy Kraśnika, o obwodnicy Dęblina czy o przebudowanej drodze wojewódzkiej Nr 835 od Biłgoraja do granicy Województwa. Nie możemy także zapomnieć o drodze wojewódzkiej Nr 830. Nałęczów od wielu lat czekał na wybudowanie obwodnicy, dzięki której nie straci statusu uzdrowiska. Wcześniej nie udało się tego zrobić. A teraz obwodnica tego miasta ukończona jest już w ponad 85%. Wszystkie środki, unijne, rządowe i samorządowe, dzięki którym infrastruktura drogowa uległa znaczącej poprawie to ponad 1,063mld złotych”mówił na konferencji Marszałek WL Jarosław Stawiarski.

„Samorząd Województwa Lubelskiego obecnej kadencji, przeznaczył rekordowe środki na remonty, modernizacje dróg oraz na zadania inwestycyjne. Samych środków zewnętrznych było ponad 883 miliony złotych. Wróciliśmy także do programu, który przez ponad 10 lat nie był w naszym Województwie realizowany – do programu budowy obwodnic, tak by ruch tranzytowy był z naszych miast wyprowadzony. Powstały obwodnice takich miast jak Stężyca, Chodel, Kraśnik czy Dęblin. Obecnie w przygotowaniu są także obwodnice Hrubieszowa i Opola Lubelskiego. A już niedługo, bo za kilka dni, zostanie podpisana umowa na realizację obwodnicy Tarnogrodu”opowiadał Wicemarszałek Michał Mulawa.

„Drogi we wschodniej części Lubelszczyzny, w okolicach Chełma, Włodawy, Sławatycz czy Dorohuska były jeszcze niedawno w opłakanym stanie. Dzięki prowadzonej przez nas Ofensywie Drogowej, już ich znaczna część została zmodernizowana. Cieszy szczególnie fakt modernizacji dróg wojewódzkich Nr 816 i Nr 812, które odzyskują swój blask i stają się bezpieczne. Co także bardzo ważne, dzięki temu, że powstały nowe chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe czy przejścia dla pieszych, według danych policji Województwo Lubelskie jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o niechronionych użytkowników ruchu drogowego.”mówił członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Największe zakończone inwestycje drogowe:

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Biłgoraj – granica Województwa o długości 25,386km, wartość inwestycji to 176 529 254 mln zł.
  2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku Nielisz – Sitaniec o długości 16,389km, wartość inwestycji to 153 562 754 mln zł.
  3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833, budowa północnej obwodnicy Kraśnika, o długości 9,277km, wartość inwestycji to 81 024 559mln zł.
  4. Budowa obwodnicy miasta Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz o długości 5,700km, wartość inwestycji to 146 012 418mnl zł.

 

Największe modernizacje dróg wojewódzkich:

  1. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 824 na terenie powiatu kraśnickiego i opolskiego o długości 15,2km za kwotę 7,0 milionów złotych
  2. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 849 na terenie powiatu biłgorajskiego i zamojskiego o długości 13,5km za kwotę 9,2 milionów złotych
  3. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 863 na terenie powiatu biłgorajskiego o długości 30,0km za kwotę 19,2 milionów złotych
  4. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 844 na terenie powiatu chełmskiego, o długości 21,0km za kwotę 13,5 miliona złotych
  5. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 816, na terenie powiatów: bialskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego i włodawskiego, o długości 46,0km, za kwotę 29,0 milionów złotych
  6. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 834 w powiecie lubelskim, o długości 8,4km za kwotę 4,0 milionów złotych.

 

Od 2019 roku do końca 2023 roku, zostało także zrealizowanych 136 tzw. zadań wspólnych, w których realizację zaangażowane były także Jednostki Samorządu Terytorialnego. W ramach nich, wybudowano i przebudowano chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, przystanki autobusowe, nowe przejścia dla pieszych. Koszt tych inwestycji to 62 miliony złotych.