Wizytacja dróg wojewódzkich w okolicach Hrubieszowa

W ramach prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego Ofensywy Drogowej udaliśmy się dzisiaj wraz z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Michał Mulawa do Gminy Białopole oraz do Hrubieszowa.
Obecnie realizujemy tam kilka bardzo ważnych dla mieszkańców zadań. Jednym z nich jest remont drogi wojewódzkiej Nr 844 na odcinku Białopole – Raciborowice. Koszt tego remontu, który obejmuje ponad 4 kilometry drogi wojewódzkiej, to ponad 2 miliony złotych.

“Od 2019 roku, dzięki zaangażowaniu Zarządu Województwa Lubelskiego, na czele z Marszałkiem Jarosław Stawiarski oraz samorządowcom, udało nam się zmodernizować prawie 6km tej drogi. Razem z obecnym odcinkiem będzie to prawie 10km bezpiecznej i komfortowej trasy. Oprócz tego, by zapewnić bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom, do końca 2021 roku, mieszkańcom takich miejscowości jak Janki, Białopole, Buśno czy Raciborowice zostanie przekazanych do użytkowania ponad 4km nowego chodnika. Dla nas kwestie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego są bardzo ważne. Dlatego kładziemy nacisk na to by gdzie jest to możliwe, budować nowe chodniki, ścieżki rowerowe czy ciągi pieszo-rowerowe” – mówił na dzisiejszym briefingu prasowym Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa

O tym, jak ważnym ciągiem komunikacyjnym jest DW Nr 844 mówiła dzisiaj podczas briefingu Maryla Symczuk – Dyrektor Cukrowni Werbkowice: Nie musimy nikogo przekonywać jak ważna dla mieszkańców Chełma, Hrubieszowa oraz wszystkich okolicznych miejscowości, jest ta droga. Łączy ona przede wszystkim dwa powiaty – chełmski i hrubieszowski. Po drugie jest to także droga, którą możemy dostać się na Ukrainę dzięki przejściu granicznego w Dołhobyczowie. A po trzecie, okolice Hrubieszowa czy Chełma są terenami głównie rolniczymi i ruch maszyn rolniczych czy samochodów ciężarowych jest tutaj znaczący. Dlatego drogi dobrej jakości, wytrzymałe i bezpieczne są tak potrzebne.

Po zakończonym spotkaniu z mediami, razem z Martą Majewską – Burmistrzem Hrubieszowa udaliśmy się na wizytę techniczną do tego ponad 600-letniego miasta, by wspólnie zobaczyć co Samorząd Województwa Lubelskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie mogą zrobić, by Hrubieszów, a szczególnie drogi wojewódzkie i ich otoczenie, były jeszcze bardziej komfortowe i bezpieczne.