Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wziął dziś udział w uroczystości otwarcia mostu na rzece Wieprz w miejscowości Trawniki. Chodzi o inwestycję w ramach projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice na odcinku od km ok. 15+440 do km 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do mostu na rz. Wieprz)”. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 40 mln zł, została zrealizowana ze środków budżetu województwa.

– Zależy nam na zrównoważeniu inwestycji drogowych w regionie. W przyszłym roku planujemy kolejne remonty dróg wojewódzkich. Na ten cel przeznaczymy w budżecie ponad 289 milionów złotych – mówił Zdzisław Szwed.

Zakres inwestycji:
Przebudowa DW 838 wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Wieprz w tym budowa mostu tymczasowego na czas robót. Całkowita długość przebudowanej DW 838 wraz z mostem – 3,450 km.
Parametry drogi:
• klasa drogi Z,
• nośność 115 kN/oś,
• szerokość jezdni 6 m.

Parametry mostu:
• długość całkowita obiektu – 238,60 m,
• szerokość całkowita 13,70 m,
• obiekt stanowi czteroprzęsłową konstrukcję ustroju z betonu sprężonego, rozpiętość teoretyczna przęseł wynosi 45+65+65+45.

Dodatkowo w ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:
• przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi,
• wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym,
• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową,
• budowę oświetlenia na obiekcie mostowym,
• regulację i umocnienie skarp i koryta rzeki Wieprz na długości 106 m,
• budowę drogi technologicznej przy moście.