Północna obwodnica Kraśnika otwarta

Całkowity koszt tej inwestycji, która rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku, wyniósł ponad 90mln zł a dofinansowanie jakie zostało uzyskane z Lubelskie Fundusze Europejskie wyniosło ponad 76mln zł. W ramach prowadzonych prac przebudowany został odcinek DK19 o długości 200m, wybudowano 5,7km drogi wojewódzkiej Nr 833 w nowym śladzie oraz przebudowano 2,8km ulicy Urzędowskiej.
“Chcemy by droga wojewódzka Nr 833, którą dzisiaj oficjalnie otwieramy, służyła wszystkim mieszkańcom Kraśnika, Powiatu Kraśnickiego i całego Województwa. By była bezpieczna i komfortowa. Mam nadzieję, że dzięki wybudowaniu tej drogi, na ulicy Urzędowskiej, która uważana była za jedną z najniebezpieczniejszych ulic na Lubelszczyźnie, nie będzie więcej groźnych wypadków czy kolizji. Wierzę też w to, że dzięki niej, zarówno Kraśnik jak i cały Powiat Kraśnicki będą się rozwijać.” – tak podczas otwarcia DW833 mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

“Droga ta będzie służyła wszystkim mieszkańcom Powiatu Kraśnickiego. Będzie z niej mógł korzystać każdy bez wyjątku. Staje się ona także zaczynem dla inwestorów, którzy będą mogli otwierać przy tej drodze swoje firmy i będą dobrze skomunikowani z resztą Województwa Lubelskiego” – dodał Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP

Wykonawca czyli konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza, w ramach tej inwestycji wybudowali 10 skrzyżowań, w tym 4 typu rondo, 9,4km dróg dojazdowych, 2,03km chodników i ścieżek rowerowych. Powstało także nowe, energooszczędne oświetlenie a także w dwóch punktach została zamontowana sygnalizacja świetlna.

“Jako mieszkanka Kraśnika chciałabym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej nowej, bezpiecznej drogi, która znacząco odciąży ulicę Urzędowską. Jak Państwo widzą, Samorząd Województwa Lubelskiego i Sejmik Województwa Lubelskiego który reprezentuję tutaj razem z Konradem Sawickim i Markiem Wojciechowskim, dotrzymuje słowa.” – mówiła Radna Sejmiku Anna Baluch.