Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta
i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie
i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości
  • poprawa warunków życia obywateli
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego

 

Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych