Beneficjent: Województwo Lubelskie

Całkowita wartość zadania: 29 906 612,96 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 19 439 298,42 zł

Udział budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego: 10 467 314,54 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 08.12.2023 r.

Lata realizacji: 2023-2025

 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi uzupełnienie i kontynuację istniejących w regionie ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz pieszych i rowerów. Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule „buduj” na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Projekt obejmuje budowę ok.25,35 km chodników (dróg dla pieszych) i ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) wzdłuż sieci dróg wojewódzkich na zaplanowanych odcinkach:

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Depułtycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00
 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa)
 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 821 Klementynów – Ostrów Lubelski w zakresie budowy drogi dla rowerów w m. Kaznów Kolonia od km 8+676 do km 9+910 (strona prawa) oraz od km 9+910 do km 10+000 (strona lewa)
 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Elżbieta i Ożarów Pierwszy od km 47+010 do km 48+305
 5. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 822 od drogi nr 12, na odcinku od km ok.0+400 do km ok.1+560 (strona lewa)
 6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na odcinku od km 100+082 do km 100+673
 7. Przebudowa dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim: droga wojewódzka Nr 813 od km 70+120 do km 70+380 oraz droga wojewódzka Nr 821 od km 12+638 do km 13+679
 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 15+400 do km 16+067
 9. Budowa chodnika wraz z oświetleniem przejść dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 849 na odcinku od km 37+266 do km 37+942
 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 12+899 w m. Busówno
 11. Budowa chodnika w miejscowości Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,60+do km 59+093 oraz budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 59+093 do km 61+119 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów -granica państwa
 12. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od km 52+150 do km 56+470 o dł. 4,320 km
 13. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od km 10+250 do km 13+790 o dł. ok.3,540 km
 14. Budowa drogi dla pieszych w m. Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 od km 3+200 do km 4+000 o długości 0,800 km
 15. Przebudowa drogi wojewódzkiej dawna DK19 w zakresie drogi dla pieszych w m. Lasy od zatoki przystankowej do istniejącego chodnika od km 353+435 do km 353+672 strona lewa o dł. 0,237 km
 16. Przebudowa drogi wojewódzkiej dawna DK19 w zakresie drogi dla pieszych w m. Polichna Druga na odcinku od km 369+992 do km 370+948 strona lewa o dł. 0, 956  km
 17. Budowa drogi dla pieszych w m. Trzydnik Duży Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 od km 2+800 do km  4+200 o długości 1,400 km
 18. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej dawna DK19 w m. Wilkołaz Pierwszy od km ok. 343+380 do km 344+730  o długości 1,350 km.