Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) określa trzy rodzaje zjazdów:

1) zwykły – przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

2) techniczny – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo – do ruchu pojazdów służb ratowniczych;

3) awaryjny – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo – do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Uzgodnienia lokalizacji zjazdów dokonują:

 • Zjazdy zwykłe na odcinkach inwestycyjnych, zjazdy do działek na których  prowadzona jest działalność gospodarcza, zjazdy techniczne oraz zjazdy awaryjne – Wydział Dróg w siedzibie ZDW w Lublinie (ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin)
 • Pozostałe zjazdy zwykłe – Rejony Dróg Wojewódzkich

A. Zjazdy zwykłe na których prowadzona jest działalność gospodarcza:

Wnioskodawca składa wypełniony druk Wniosku A, który winien zawierać:

 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – dotyczy działki Inwestora,
 • mapę w skali 1:500 / 1:1000,
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze,
 • prognozowaną ilość pojazdów korzystających z przedmiotowego zjazdu w ciągu doby,
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
 • koncepcję zagospodarowania terenu planowanej inwestycji wraz z obsługą komunikacyjną  (rozwiązania komunikacyjne, parkingi itd. ).

B. Zjazdy zwykłe na odcinkach inwestycyjnych, zjazdy techniczne oraz zjazdy awaryjne:

Wnioskodawca składa wypełniony druk Wniosku B, który winien zawierać:

 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – dotyczy działki Inwestora,
 • mapę w skali 1:500 / 1:1000,
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze.

C. Pozostałe zjazdy zwykłe z dróg wojewódzkich:

Wnioskodawca składa wypełniony druk Wniosku C, który winien zawierać:

 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • mapę w skali 1:500 lub 1:1000,
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze, do uzgodnienia w RDW.