Projekt pn. zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica na odcinku od km 24+000 do km 25+400 o długości 1,400 km

Przedmiotem projektu była „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica na odcinku od km 24+000 do km 25+400 o długości 1,400 km”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 806 przebiega przez obszar powiatu bialskiego, przez miejscowość Międzyrzec Podlaski.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– 1,400 km przebudowanej drogi wojewódzkiej.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 137 160,00 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 92 773,00zł/rok
– nośność zmodernizowanej drogi – 100 kN/oś.
Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 06.10.2015 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 20.11.2015 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 711 339,11 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -1 692 889,11 zł, kwota dofinansowania – 1 675 775,72 zł.