WCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO

Przez województwo lubelskie przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Jest to szlak o randze szlaku krajowego. Jego długość w naszym regionie to ponad 400 km i prowadzi od granicy województwa niedaleko przeprawy przez rzekę Bug od północy przez dolinę nadbużańską, Polesie, Lasy Sobiborskie, Pagóry Chełmskie, wschodnią część Wyżyny Lubelskiej oraz Roztocze. Na szlaku znajduje się 40 miejsc obsługi rowerzystów wyposażonych w wiaty dla turystów, stojaki na rowery oraz tablice z mapami rowerowymi. Informacje o szlaku można znaleźć na stronie Green Velo oraz Green Velo w regionie lubelskim

Atrakcje turystyczne:

Królestwo rowerowe Dolina Bugu Green Velo jest dla mieszkańców wielkich aglomeracji oraz zurbanizowanych i przemysłowych regionów idealną propozycją na aktywny wypoczynek w bliskim kontakcie z naturą i przyrodą. Na odcinku nadbużańskim, nazwanym przez twórców szlaku Królestwem rowerowym Doliny Bugu, wiedzie wzdłuż granicznej rzeki, terenami Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.

Turyści mają okazję odwiedzić wiele atrakcyjnych miejsc, w tym m.in.: Janów Podlaski ze znaną stadniną koni arabskich, Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie, forty carskiej twierdzy brzeskiej w okolicach Terespola, tatarski mizar w Zastawku koło Lebiedziewa, neounicką cerkiew w Kostomłotach, maryjne sanktuarium z ośrodkiem pielgrzymkowym w Kodniu, prawosławny monaster w Jabłecznej, a także wielokulturowe Sławatycze, znane z oryginalnej karnawałowej tradycji brodaczy.

Królestwo rowerowe Polesia
Pomiędzy Sławatyczami i Włodawą  wkracza w Królestwo rowerowe Polesia, mając w sąsiedztwie najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny Poleskiego Parku Narodowego. We Włodawie, nadbużańskim miasteczku trzech religii i kultur, turyści mogą zwiedzić jeden z najwspanialszych w kraju zespół trzech synagog (obecnie muzeum z bogatą kolekcją judaików), a także barokowy kościół, bizantyńsko-ruską cerkiew i oryginalny obiekt dawnych kramów i jatek, nazywany czworobokiem. Nieodległa Okuninka, nad Jeziorem Białym Włodawskim, to największe letnisko regionu, z blisko 40 ośrodkami wypoczynkowymi, hotelami, pensjonatami, kempingami. Dalej szlak wiedzie przez Lasy Sobiborskie i Sobiborski Park Krajobrazowy z sześcioma rezerwatami przyrody, w tym rezerwatem „Żółwiowe Błota” oraz „Trzy Jeziora”, stanowiącymi ostoję wielu rzadkich zwierząt, w tym żółwia błotnego.

Szczególnym miejscem na szlaku jest Były Obóz Zagłady w Sobiborze (ob. Muzeum), w którym w latach 1942-43 hitlerowcy wymordowali ok. 180 tys. Żydów z wielu krajów Europy.

Na skraju Lasów Sobiborskich warto odwiedzić Wolę Uhruską – dużą agroturystyczną wieś nad starorzeczem Bugu, z tradycjami letniskowymi sięgającymi pocz. XX w. Tutaj szlak opuszcza Polesie, wkraczając na znacznie wyższe pasmo Pagórów Chełmskich. W Chełmie turyści odkryją jedną z najciekawszych atrakcji regionu – podziemną trasę turystyczną pod centrum miasta, poprowadzoną chodnikami i komorami dawnej kopalni kredy. Natomiast w najwyższym punkcie miasta – na tzw. Górce Chełmskiej zachował się pounicki zespół katedralny oraz grodzisko kryjące relikty wczesnośredniowiecznego grodu i książęcego pałacu.

Na południe od Chełma szlak Green Velo wiedzie przez wschodnią część Wyżyny Lubelskiej, w tym przez Krasnystaw, słynący w kraju z Chmielaków Krasnostawskich – Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów, a także z pojezuickiego zespołu katedralnego.

Królestwo rowerowe Roztocza
W Tarnogórze, dawnym mieście hetmana Jana Tarnowskiego, szlak wkracza w Królestwo rowerowe Roztocza, by wzdłuż meandrującego Wieprza wprowadzić turystów w tę malowniczą krainę zalesionych wzgórz, wąwozów i rzek, poprzecinanych małymi wodospadami. Zanim jednak powiedzie na Roztocze, pozwala na podziwianie największego akwenu regionu – zalewu na Wieprzu w Nieliszu (ok. 950 ha powierzchni), Kolejne przystanki na szlaku to Klemensów z zespołem pałacowo-parkowym Zamoyskich oraz Szczebrzeszyn – jedno z najstarszych miast regionu, urzekające położeniem na Roztoczu Zachodnim i licznymi zabytkami wielokulturowej przeszłości (m.in. renesansowe kościoły, synagoga i kirkut, prawosławna cerkiew, a także pomniki chrząszcza, znanego z wiersza Jana Brzechwy „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”). Ze Szczebrzeszyna już tylko krok do renesansowego Zamościa – miasta z Listy Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, które zachwyca klasą zachowanych zabytków otoczonych fortyfikacjami z XVI-XIX w.

Green Velo prowadzi na Środkowe Roztocze – do Zwierzyńca, dawnego centrum gospodarki leśnej w ordynacji zamojskiej, a dziś słynnego letniska i siedziby dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego, który chroni najpiękniejsze bukowo-jodłowe lasy. To tu szlak pozwala na wybór pomiędzy dwoma wariantami – krótszy, przez Biłgoraj i Puszczę Solską wiedzie w kierunku Królestwa rowerowego Ziemia Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu, na pograniczu regionów podkarpackiego i świętokrzyskiego, drugi zaś prowadzi dalej na południe przez lasy Roztocza. Wybierając go, można odwiedzić Floriankę z muzealną Leśną Izbą oraz hodowlą koników polskich, z których słynie Roztoczański Park Narodowy. Dalej na południe szlak wiedzie do letniskowej wsi Górecko Kościelne z sanktuarium św. Stanisława i aleją pomnikowych dębów oraz do Józefowa, znanego z kamieniołomów wapienia i nowego Geoturystycznego Szlaku Rowerowego Roztocza, który łączy największe geologiczne i krajobrazowe osobliwości tej krainy: kamieniołomy, sztolnie, wodospady. Te ostatnie, zwane na Roztoczu szumami lub szypotami można podziwiać na szlaku na rzekach Tanew i Jeleń w okolicach Suśca, za którym szlak opuszcza nasz region, wkraczając na roztoczańskie tereny w woj. podkarpackim.

SZLAKI ROWEROWE REGIONALNE

Województwo lubelskie posiada ponad 730 km regionalnych szlaków rowerowych, razem z lubelską częścią Green Velo to ponad 1100 km tras rowerowych. Są to szlaki wyznakowane pomarańczowymi znakami R-4. Informacje na temat szlaków regionalnych i atrakcji turystycznych umieszczone są na stronie internetowej Departamentu Promocji UMWL w Lublinie w zakładce “regionalne szlaki rowerowe”.