Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km”

Termin realizacji projektu: 04.02.2016-30.11.2017

Całkowita wartość projektu: 45 798 640,34 zł
w tym:
Wydatki kwalifikowane: 45 170 185,09 zł
Kwota dofinansowania: 38 394 657,29 zł

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:
Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Inżynier:
ZDI Sp. z o.o.,
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość

Wykonawca:
STRABAG S.A.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km zlokalizowanej na terenie powiatu radzyńskiego – Gminy: Czemierniki, Wohyń.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:
• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 14,21 km
• Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 2,48 km
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 62 szt.
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 37 szt.