Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku
od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km”

Termin realizacji projektu: 20.10.2015-30.11.2019

Całkowita wartość projektu: 243 110 645,56 zł
w tym:
Wydatki kwalifikowane: 236 662 147,93 zł
Kwota dofinansowania: 201 162 825,73 zł

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:
Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Inżynier:
SAFEGE S.A.
15-27 Rue Du Port
Parc de I’lle
92022 Nanterre, Francja

Wykonawca:
STRABAG S.A.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km zlokalizowanej na terenie powiatu parczewskiego Gminy: Parczew, Siemień oraz obszar powiatu lubartowskiego – Gminy: Niedźwiada i Lubartów.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 34,651 km
• Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 30,12 km
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 89 szt.
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 30 szt.