Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów – Nałęczów na odcinku od km 0+010 do km 10+930

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 826 przebiega przez obszar powiatu lubelskiego (Gmina Garbów), przez miejscowości: Markuszów i Przybysławice, obszar powiatu puławskiego (Gmina Markuszów), przez miejscowości: Góry i Paulinów, (Gmina Nałęczów) przez miejscowości: Piotrowice Małe oraz Nałęczów.

 

Po realizacji projektu powstały następujące produkty:

– 10,92 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 21 zmodernizowanych skrzyżowań,

– 1 zmodernizowany obiekt mostowy,

– 12 wybudowanych zatok autobusowych,

– 7,36 km wybudowanych chodników,

– 8 wybudowanych przepustów,

– 8 zmodernizowanych przepustów.

 

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:

– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 674 275,26 zł/rok

– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 221 864,38 zł/rok

– natężenie ruchu na drodze – 3 943 pojazdy/h

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 08.11.2010 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 30.06.2012.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 28 674 033,25 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 27 876 039,94 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 27 474 321,62 zł.