Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17, 880 km”

Termin realizacji projektu: 20.01.2015-15.12.2017

Całkowita wartość projektu: 97 387 555,38 zł
w tym:
Wydatki kwalifikowane: 94 228 317,25 zł
Kwota dofinansowania: 80 094 069,62 zł

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:
Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Inżynier:
ZDI Sp. z o.o.,
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość

Wykonawca:
STRABAG S.A.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17, 880 km zlokalizowanej na terenie powiatu łęczyńskiego – Gmina: m. Łęczna, Milejów oraz obszar powiatu świdnickiego – Gmina Trawniki..

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 17,83 km
• Długość wybudowanych dróg dla rowerów: 15,70 km
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 153 szt.
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 40 szt.