Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 do km 85+972,43 o długości 13,17243 km Frampol-Biłgoraj

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 do km 85+972,43 o długości 13,17243 km Frampol-Biłgoraj”
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 835 przebiega przez obszar powiatu biłgorajskiego (Gmina Frampol oraz Biłgoraj), przez miejscowości: Frampol, Korytków Mały i Biłgoraj.

Po zakończeniu realizacji projektu powstały następujące produkty:
– 13,17 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 10 zmodernizowanych skrzyżowań,
– 1 wybudowany obiekt mostowy,
– 14 wybudowanych zatok autobusowych,
– 2,02 km wybudowanych chodników,
– 0,45 km wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych,
– 10 wybudowanych przepustów,
– 10 zmodernizowanych przepustów.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 5 251 500,52 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 634 018,25 zł/rok
– natężenie ruchu na drodze – 315 pojazdy/h
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęta się dnia 29.07.2010 roku, a zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło dnia 31.10.2011 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 54 838 727,91 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 52 743 638,20 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 52 195 250,92 zł.