Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku od km 48+000 do km 64+389 o długości 16,389 km”

Termin realizacji projektu: 20.10.2015r – 02.12.2019r.
Całkowita wartość projektu: 153 562 754,35zł
w tym:
wydatki kwalifikowane: 145 635 370,23zł
kwota dofinansowania: 123 790 064,67zł

Beneficjent Województwo Lubelskie
Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Inżynier INNOVIA Krzysztof Kurdziel

Stare Sioło 138

37-630 Oleszyce

Wykonawca STRABAG S.A.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku od km 48+000 do km 64+389 o długości 16,389 km zlokalizowanej na terenie powiatu zamojskiego – Gmina: Nielisz oraz Zamość.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

  • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich:16,38 km
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 16,16 km
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 167 szt.
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 83 szt.