Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa na odcinku Witków – granica państwa od km 80+250 do km 88+705,50

 

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa na odcinku Witków – granica państwa od km 80+250 do km 88+705,50”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 844 przebiega przez obszar powiatu hrubieszowskiego – Gmina Dołhobyczów.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– 8,45 km przebudowanych dróg wojewódzkich
– 11 zmodernizowanych skrzyżowań,
– 7 wybudowanych zatok autobusowych.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 4 030 225,00 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 1 794 829,00 zł/rok
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 13.03.2014 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 31.12.2014 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 25 043 487,50 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -23 805 384,04 zł, kwota dofinansowania – 23 554 949,16 zł.