Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn
na odcinku od km 0+100 do km 6+100

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn na odcinku od km 0+100 do km 6+100”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 846 przebiega przez obszar powiatu krasnostawskiego (Gmina Krasnystaw i Kraśniczyn) – od km 0+100,00 do km 4+110,00 przez miejscowość Tuligłowy, Małochwiej Duży na terenie Gminy Krasnystaw, od km 4+110,00 do km 6+100,00 na terenie gminy Kraśniczyn.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:
– 6 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 3 zmodernizowane skrzyżowania,
– 1 zmodernizowany obiekt mostowy,
– 8 wybudowanych zatok autobusowych,
– 4,339 km wybudowanych chodników,
– 3,241 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
– 1 wybudowany przepust,
– 6 zmodernizowanych przepustów.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 4 027 464,00 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 108 640,00 zł/rok
– natężenie ruchu na drodze – 2 453pojazdy/h
– nośność zmodernizowanej drogi – 100 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 26.04.2010 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 15.07.2011 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 19 684 798,68 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 19 641 921,06 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 19 445 073,08 zł.