Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o długości 14,483 km”

Termin realizacji projektu: 01.01.2014r – 30.11.2017r

Całkowita wartość projektu: 45 835 976,39zł
w tym:
wydatki kwalifikowane: 40 653 450,74zł
kwota dofinansowania: 34 555 433,00zł

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:
Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Inżynier:
INNOVIA Krzysztof Kurdziel
Stare Sioło 138,
37-630 Oleszyce

Wykonawca:
STRABAG S.A.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o długości 14,483 km zlokalizowanej na terenie powiatu krasnostawskiego-Gmina Kraśniczyn.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:
• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich : 14,483 km
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 67 szt.
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 48 szt.