Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na odcinku Lipsko – Kaczórki od km 9+711 do km 24+100

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na odcinku Lipsko – Kaczórki od km 9+711 do km 24+100”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 849 przebiega przez obszar powiatu zamojskiego (Gmina Zamość), przez miejscowości: Lipsko i Lipsko Polesie, (Gmina Adamów), przez miejscowości: Szewnia Górna, Adamów oraz Jacnia, (Gmina Krasnobród) przez miejscowość Kaczórki.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:
– 14,39 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 10,44 km wybudowanych chodników,
– 14 zmodernizowanych skrzyżowań,
– 2 zmodernizowane obiekty mostowe,
– 18 wybudowanych zatok autobusowych.

Osiągnięte zostały rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 1 739 632,26 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 292 364,11 zł/rok
– natężenie ruchu na drodze – 171 pojazdy/h
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 30.09.2008 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 30.11.2012 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 43 971 906,77 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 43 430 755,87 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 42 825 571,13 zł.