Projekt pn. zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski na odcinku od km 34+245 do km 36+550

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski na odcinku od km 34+245 do km 36+550”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 853 przebiega przez obszar powiatu tomaszowskiego, gminę Susiec i przez miejscowości: Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– 2,3 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 5 szt. liczba wybudowanych zatok autobusowych

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 301 096,00 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 86 697,00 zł/rok
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 06.10.2015 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 30.11.2015 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 4 917 002,53 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -4 894 990,75 zł, kwota dofinansowania – 4 845 820,72 zł.