Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 72+973 o długości 4,677 km, z wyłączeniem odcinka od km 70+580,15 do km 70+600,14
– terenu zamkniętego PKP w Bełżcu

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 72+973 o długości 4,677 km, z wyłączeniem odcinka od km 70+580,15 do km 70+600,14 – terenu zamkniętego PKP w Bełżcu”.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 865 przebiega przez obszar powiatu tomaszowskiego (Gmina Bełżec), przez miejscowość Bełżec.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– 4,66 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 6,55 km wybudowanych chodników,
– 1 zmodernizowane skrzyżowanie,
– 3,07 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
– 6 wybudowanych zatok autobusowych.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 561 689,91 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 274 801,60 zł/rok
– natężenie ruchu na drodze – 205pojazdy/h
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 01.01.2007 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 17.10.2012 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 16 545 348,23 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -16 335 571,52 zł, kwota dofinansowania – 16 170 118,03 zł.