Podsumowanie sezonu zimowego 2020/2021

Tysiące przejechanych kilometrów, tony zużytej soli, mieszanki solno-piaskowej, setki zaangażowanych ludzi – tak w skrócie przedstawia się sezon zimowy 2020/2021 jaki został oficjalnie zakończony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Mimo, że zima w tym roku nie trwała zbyt długo, to jednak była bardzo intensywna. Zamiecie śnieżne, silne wiatry, duże wahania temperatur a nawet opady deszczu sprawiły, że pracy na drogach wojewódzkich było dużo. Od listopada do końca marca, w celu zapewnienia przejezdności dróg wojewódzkich zostało zużytych około 1018,3 ton soli drogowej, 1302,2 ton mieszanki piaskowo-solnej oraz 22 tony materiałów uszorstniających.
W tym sezonie zimowym, na drogach wojewódzkich którymi ZDW administruje pracowało 77 sztuk piaskarek i solarek. Dodatkowo mieliśmy zakontraktowany sprzęt pomocniczy –12 sztuk pługów ciężkich, 40 sztuk pługów średnich, 6 sztuk pługów lekkich, 14 sztuk równiarek oraz 18 sztuk ładowarek. Nie możemy też zapomnieć, że od sezonu 2020/2021 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie posiada kupiony za kwotę ponad 2 milionów złotych Uniwersalne Urządzenie Motorowe UNIMOG – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.

Pamiętajmy także o naszych poczciwych, niezawodnych i wytrzymałych pługach wirnikowych marki ZIŁ. ZDW posiada ich 9 sztuk. Wszystkie, mimo tego że mają już kilkadziesiąt lat są sprawne i radzą sobie świetnie tam, gdzie żaden inny sprzęt nie daje rady – mówi dyrektor Paweł Szumera.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sezonie 2020/2021 na Zimowe Utrzymanie Dróg wydał około 9,5 miliona złotych dbając o sieć 2330,5km dróg wojewódzkich.