Marszałek Jarosław Stawiarski wziął dziś udział w uroczystym podpisaniu umowy z firmą PBI Infrastruktura S.A. – wykonawcą robót na rozbudowę i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w Kraśniku. Z ramienia wykonawcy dokument podpisał prezes Mieczysław Wilk. Wartość robót wynosi ponad 61 mln złotych. Termin wykonania inwestycji to koniec listopada przyszłego roku.
– Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo. – przekonywał Marszałek Jarosław Stawiarski – Mam nadzieję, że 30-tonowe samochody będą mogły wjeżdżać do Kraśnika i nie będą budzić strachu mieszkańców. Liczę również na to, że strefa ekonomiczna, którą mamy przy tej obwodnicy, zyska na atrakcyjności – dodaje marszałek.

Początek inwestycji znajduje się na 17+820 kilometrze przed skrzyżowaniem z drogą gminną, zaś koniec przypada na nowo budowane skrzyżowanie typu rondo z drogą krajową nr 19 w Kraśniku. Cały odcinek wynosi 8,5 km.

Zadanie obejmuje m.in.:
1. Rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,8 km, w tym budowę odcinka drogi o przekroju dwujezdniowym o długości 1,4 km.
2. Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G o przekroju jednojezdniowym o długości ok. 5,7 km.
3. Budowę/rozbudowę:
a. 4 skrzyżowań typu rondo;
b. 6 skrzyżowań skanalizowanych;
c. 2 skrzyżowań zwykłych.
4. Budowę dodatkowych bitumicznych jezdni dla obsługi przyległych nieruchomości o dł. ok. 9,1 km.
5. Budowę/przebudowę chodników (szer. 1,5-2 metrów) o dł. 1,55 km.
6. Budowę ścieżek rowerowych (szer. 1,5-2 metrów) o dł. 300 m.
7. Budowę ciągów pieszo-rowerowych (szer. 3,5-3,8 metrów) o dł. 2,4 km.
8. Budowę 5 zatok autobusowych.
9. Budowę oświetlenia drogowego.
10. Budowę odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa, rowy otwarte i zbiorniki na wodę.
11. Budowę 2 sygnalizacji świetlnych.
12. Budowę zatoki do ważenia pojazdów i zatok do kontroli pojazdów.
Wartość robót wynosi ponad 61 mln złotych.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wartość całego zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik wynosi ponad 117 zł, w tym wkład ze środków RPO WL równa się blisko 95 mln zł /obejmuje dwa zadania: połączenie z drogą wojewódzką nr 747 (obwodnica Chodla) oraz rozbudowę i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w m. Kraśnik/.