Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta kraśnicki Andrzej Rolla, wicestarosta Paweł Kudrel, burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, wzięli dzisiaj udział w briefingu prasowym poświęconym między innymi przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 833.

Zarząd Województwa Lubelskiego słucha, jak widać, mieszkańców Lubelszczyzny. Przez wiele lat docierały do nas głosy z prośbą o remont tej drogi ze względu na jej bardzo zły stan. I już na początku 2025 roku zostanie ona oddana do użytku. Została tak zaprojektowana, że będzie między innymi omijać rynek w Urzędowie, dzięki czemu
w znaczący sposób poprawi się komfort życia mieszkańców tego miasteczka. Koszt tej inwestycji, na którą udało nam się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład to ponad 65 milionów złotych – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach inwestycji, za którą odpowiada firma STRABAG a inżynierem jest firma ZDI z Zamościa, powstanie ponad 4,5 kilometra nowej drogi wojewódzkiej klasy G o szerokości 7,0 metrów. Zostaną także wybudowane 2 ronda oraz 3 skrzyżowania a także ciąg pieszo-rowerowy o długości prawie 6 kilometrów. W Urzędowie zostanie także wybudowany nowy most o rozpiętości całkowitej 21,20m i szerokości 12,50m.

Zaawansowanie prac, które realizowane są bez żadnych opóźnień, wynosi ponad 28% a w samej branży drogowej jest to prawie 19%. Mamy nadzieję, że przy sprzyjającej pogodzie, droga zostanie oddana do użytku na koniec 2024 roku – mówił Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.