Wizytacja na drodze wojewódzkiej Nr 844

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed w towarzystwie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Pawła Szumery, wicestarosty chełmskiego Jerzego Kwiatkowskiego, wójtów Gmin Białopole i Żmudź – Henryka Maruszewskiego i Edyty Niezgody, radnych powiatowych i gminnych a także Dyrektora ds. technicznych w firmie SADEX Konrada Sadlika, wizytował dzisiaj remontowany odcinek DW844 od miejscowości Kamień do Wołkowian.
Fragment DW Nr 844 o długości ponad 8,0km ze względu na duże natężenie ruchu, szczególnie przez samochody ciężarowe, był w złym stanie technicznym. Występowały tam liczne spękania, koleiny, nierówności poprzeczne i podłużne. Dodatkowo, ze względu na zdeformowane pobocza utrudnione było prawidłowe odprowadzania wód opadowych.
Cieszę się, że Ofensywa Drogowa, którą rozpoczął Samorząd Województwa Lubelskiego dwa lata temu, trwa nadal. Dzięki temu kolejne kilometry dróg wojewódzkich odzyskują odpowiednie parametry techniczne, stają się bezpieczne i komfortowe. Od 2020 roku wyremontowaliśmy 21km drogi wojewódzkiej Nr 844 od granic Chełma do Hrubieszowa za kwotę około 13,5mln złotych. Pozostały nam już tylko trzy odcinki o łącznej długości 12,2km, które mam nadzieję już niedługo także będą miały nową nawierzchnię – mówił Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

W ramach remontu, którego wartość to prawie 7,0mln złotych firma SADEX z Zamościa, przeprowadza następujące prace:
– frezowanie korekcyjne nawierzchni o grubości 4,0cm,
– wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5,0cm i warstwy ścieralnej
o grubości 4,0cm,
– wykonanie nowych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości
1,0m i grubości 15cm,
– poprawiono lub ułożono na nowo kostkę brukową na wjazdach,
zatokach autobusowych, przejściach dla pieszych, chodnikach,
– oczyszczenie rowów odwadniających drogę,
– wykonanie: nowych zjazdów publicznych na skrzyżowaniach oraz oznakowania poziomego nawierzchni.

Przez wiele lat każdy mówił, że nie mamy co liczyć na to, że droga którą najszybciej można dojechać z Chełma do Hrubieszowa czyli Nr 844, przejdzie jakikolwiek remont. Niektórzy mieszkańcy już się chyba z tym nawet pogodzili. A tu nagle taka zmiana – minęło 3 lata i mamy ponad 20km nowej, bezpiecznej drogi, którą możemy komfortowo się przemieszczać. Teraz najważniejsze jest to by jak najszybciej zrobić te brakujące odcinki: z Wołkowianów do Białopola, w Białopolu i od Mojsławic do Janek. Liczę też na to, że niedługo przy tej drodze pojawią się ścieżki rowerowe, które także są potrzebne bo ruch rowerowy przy tej trasie jest bardzo duży – mówiła wójt Gminy Żmudź Edyta Niezgoda.