Numer konta do uiszczenia opłat za:

decyzje bieżące,

decyzje roczne

za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej:

69 1020 3147 0000 8202 0105 5722