Droga numer: 822 dawna DK 82

Nazwa drogi : przedłużenie ul. Turystycznej – Długie

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 822 Jakubowice Murowane 1+726 P ZA-wiata d.82/02 LU ZDW
2 822 Wólka 1+626 L ZA-wiata d.82/03 LU ZDW
3 822 Jakubowice Murowane 1+142 P ZA-wiata d.82/04 LU ZDW
4 822 Długie 1+025 L ZA-wiata d.82/05 LU ZDW
5 822 Długie 0+497 P ZA-wiata d.82/06 LU ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

d.82/02 – numer ewidencyjny przystanku

Jakubowice Murowane – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny