Droga numer: 839

Nazwa drogi : Ruda – Ryki – Żyrzyn – Droga 2510L (Sielce)

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 839 Niwa Babicka 76+226 L ZA-wiata 839/01 PU ZDW
2 839 Niwa Babicka 76+432 P ZA-wiata 839/02 PU ZDW
3 839 Stara Dąbia 78+557 L ZA-wiata 839/03 PU ZDW
4 839 Stara Dąbia 78+774 P ZA-wiata 839/04 PU ZDW
5 839 Julin 85+196 L ZA-wiata 839/05 PU ZDW
6 839 Julin 85+244 P ZA-wiata 839/06 PU ZDW
7 839 Moszczanka 85+953 L ZA-wiata 839/07 PU ZDW
8 839 Moszczanka 86+236 P ZA-wiata 839/08 PU ZDW
9 839 Sierskowola 87+134 L ZA-wiata 839/09 PU ZDW
10 839 Sierskowola 87+251 P ZA-wiata 839/10 PU ZDW
11 839 Sarny 89+100 L ZA-wiata 839/11 PU ZDW
12 839 Sarny 89+205 P ZA-wiata 839/12 PU ZDW
13 839 Strzyżowice 90+441 L ZA-wiata 839/13 PU ZDW
14 839 Strzyżowice 90+589 P ZA-wiata 839/14 PU ZDW
15 839 Cezaryn 92+105 L PA 839/15 PU ZDW
16 839 Cezaryn 92+174 P PA 839/16 PU ZDW
17 839 Parafianka 93+140 L ZA 839/17 PU ZDW
18 839 Parafianka 93+266 P ZA 839/18 PU ZDW
19 839 Żerdź 95+331 L ZA 839/19 PU ZDW
20 839 Żerdź 95+471 P ZA 839/20 PU ZDW
21 839 Jaworów ~97+740 L PA 839/21 PU ZDW
22 839 Jaworów ~97+870 P PA 839/22 PU ZDW
23 839 Kosmów 98+157 L ZA 839/23 PU ZDW
24 839 Kosmów 98+249 P ZA-wiata 839/24 PU ZDW
25 839 Żyrzyn 99+495 L ZA-wiata 839/25 PU ZDW
26 839 Żyrzyn 99+759 P ZA 839/26 PU ZDW
27 839 Wola Osińska 102+667 L ZA-wiata 839/27 PU ZDW
28 839 Wola Osińska 102+849 P ZA-wiata 839/28 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

d. 17/01 – numer ewiddencyjny przystanku

Niwa Babicka – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny