Droga numer: Dawna DK 17

Nazwa drogi : gr. woj. – Ryki – Żyrzyn – węzeł Kurów Zachód – Tomaszów Lub. – Jeziernia

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 DDK 17 Niwa Babicka 76+226 L ZA-wiata d.17/01 PU ZDW
2 DDK 17 Niwa Babicka 76+432 P ZA-wiata d.17/02 PU ZDW
3 DDK 17 Stara Dąbia 78+557 L ZA-wiata d.17/03 PU ZDW
4 DDK 17 Stara Dąbia 78+774 P ZA-wiata d.17/04 PU ZDW
5 DDK 17 Julin 85+196 L ZA-wiata d.17/05 PU ZDW
6 DDK 17 Julin 85+244 P ZA-wiata d.17/06 PU ZDW
7 DDK 17 Moszczanka 85+953 L ZA-wiata d.17/07 PU ZDW
8 DDK 17 Moszczanka 86+236 P ZA-wiata d.17/08 PU ZDW
9 DDK 17 Sierskowola 87+134 L ZA-wiata d.17/09 PU ZDW
10 DDK 17 Sierskowola 87+251 P ZA-wiata d.17/10 PU ZDW
11 DDK 17 Sarny 89+100 L ZA-wiata d.17/11 PU ZDW
12 DDK 17 Sarny 89+205 P ZA-wiata d.17/12 PU ZDW
13 DDK 17 Strzyżowice 90+441 L ZA-wiata d.17/13 PU ZDW
14 DDK 17 Strzyżowice 90+589 P ZA-wiata d.17/14 PU ZDW
15 DDK 17 Cezaryn 92+105 L PA d.17/15 PU ZDW
16 DDK 17 Cezaryn 92+174 P PA d.17/16 PU ZDW
17 DDK 17 Parafianka 93+140 L ZA d.17/17 PU ZDW
18 DDK 17 Parafianka 93+266 P ZA d.17/18 PU ZDW
19 DDK 17 Żerdź 95+331 L ZA d.17/19 PU ZDW
20 DDK 17 Żerdź 95+471 P ZA d.17/20 PU ZDW
21 DDK 17 Jaworów ~97+740 L PA d.17/21 PU ZDW
22 DDK 17 Jaworów ~97+870 P PA d.17/22 PU ZDW
23 DDK 17 Kosmów 98+157 L ZA d.17/23 PU ZDW
24 DDK 17 Kosmów 98+249 P ZA-wiata d.17/24 PU ZDW
25 DDK 17 Żyrzyn 99+495 L ZA-wiata d.17/25 PU ZDW
26 DDK 17 Żyrzyn 99+759 P   ZA d.17/26 PU ZDW
27 DDK 17 Wola Osińska 102+667 L ZA-wiata d.17/27 PU ZDW
28 DDK 17 Wola Osińska 102+849 P   ZA-wiata d.17/28 PU ZDW
29 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Zamojska 209+753 L PA d.17/29 HR ZDW
30 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Zamojska 209+859 P PA d.17/30 HR ZDW
31 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Lwowska ~ 211+610 L ZA d.17/31 HR ZDW
32 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Lwowska ~ 211+665 P ZA d.17/32 HR ZDW
33 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Lwowska 212+246 P PA-wiata d.17/32B HR ZDW
34 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Lwowska 212+269 L ZA d.17/33 HR ZDW
35 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Lwowska 212+973 L ZA-wiata d.17/33B HR ZDW
36 DDK 17 Tomaszów Lubelski – ul. Lwowska 213+080 P ZA-wiata d.17/34 HR ZDW
37 DDK 17 Łaszczówka Kol. 214+755 L ZA-wiata d.17/35 HR ZDW
38 DDK 17 Łaszczówka Kol. 215+126 P   ZA-wiata d.17/36 HR ZDW
39 DDK 17 Jeziernia 216+180 L ZA-wiata d.17/37 HR ZDW
40 DDK 17 Jeziernia 216+574 P   ZA-wiata d.17/38 HR ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

d. 17/01 – numer ewiddencyjny przystanku

Niwa Babicka – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny