Wykaz przystanków – Dawna DK19

Nazwa drogi: Lublin Węzeł Węglin – Strzeszkowice Duże – Kraśnik – Modliborzyce – Janów Lubelski – Węzeł Lasy Janowskie – Węzeł Ździary

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 DDK 19 Zemborzyce Tereszyńskie 0+264 L ZA d.19/2/01 LU ZDW
2 DDK 19 Zemborzyce Tereszyńskie 0+340 P ZA d.19/2/02 LU ZDW
3 DDK 19 Zemborzyce Tereszyńskie 1+030 L ZA d.19/2/05 LU ZDW
4 DDK 19 Zemborzyce Tereszyńskie 1+177 P ZA d.19/2/06 LU ZDW
5 DDK 19 Zemborzyce Tereszyńskie 2+019 L ZA d.19/2/07 LU ZDW
6 DDK 19 Trojaczkowice 2+149 P ZA d.19/2/08 LU ZDW
7 DDK 19 Strzeszkowice Duże 3+939 L ZA d.19/2/09 LU ZDW
8 DDK 19 Strzeszkowice Duże 4+048 P ZA d.19/2/10 LU ZDW
9 DDK 19 Strzeszkowice Duże 326+162 L ZA d.19/2/11 LU ZDW
10 DDK 19 Strzeszkowice Duże 326+364 P ZA-wiata d.19/2/12 LU ZDW
11 DDK 19 Strzeszkowice Duże 327+607 L ZA-wiata d.19/2/13 LU ZDW
12 DDK 19 Strzeszkowice Duże 327+783 P ZA-wiata d.19/2/14 LU ZDW
13 DDK 19 Niedrzwica Duża 328+874 L ZA-wiata d.19/2/15 LU ZDW
14 DDK 19 Niedrzwica Duża 329+037 P ZA-wiata d.19/2/16 LU ZDW
15 DDK 19 Niedrzwica Duża – Szkoła 331+121 P ZA-wiata d.19/2/18 LU ZDW
16 DDK 19 Niedrzwica Duża – OSP 331+264 L ZA-wiata d.19/2/19 LU ZDW
17 DDK 19 Niedrzwica Duża 332+754 L ZA-wiata d.19/2/21 LU ZDW
18 DDK 19 Niedrzwica Duża 332+869 P ZA-wiata d.19/2/22 LU ZDW
19 DDK 19 Niedrzwica Kościelna 334+296 L ZA-wiata d.19/2/23 LU ZDW
20 DDK 19 Niedrzwica Kościelna 334+465 P ZA-wiata d.19/2/24 LU ZDW
21 DDK 19 Załucze 335+588 L ZA-wiata d.19/2/25 LU ZDW
22 DDK 19 Załucze 335+912 P ZA-wiata d.19/2/26 LU ZDW
23 DDK 19 Sobieszczany Kolonia 337+240 L ZA-wiata d.19/2/27 LU ZDW
24 DDK 19 Sobieszczany Kolonia 337+344 P ZA-wiata d.19/2/28 LU ZDW
25 DDK 19 Sobieszczany Kolonia 338+092 L ZA-wiata d.19/2/29 LU ZDW
26 DDK 19 Sobieszczany Kolonia 338+326 P ZA-wiata d.19/2/30 LU ZDW
27 DDK 19 Sobieszczany Kolonia 339+779 L ZA-wiata d.19/2/31 LU ZDW
28 DDK 19 Sobieszczany Kolonia 339+904 P ZA-wiata d.19/2/32 LU ZDW
29 DDK 19 Obroki 341+469 L ZA-wiata d.19/2/33 LU ZDW
30 DDK 19 Obroki 341+695 P ZA-wiata d.19/2/34 LU ZDW
31 DDK 19 Wilkołaz 342+660 L ZA d.19/2/35 LU ZDW
32 DDK 19 Wilkołaz 342+898 P wiata d.19/2/36 LU ZDW
33 DDK 19 Wilkołaz 344+814 L ZA-wiata d.19/2/37 LU ZDW
34 DDK 19 Wilkołaz 344+840 P ZA-wiata d.19/2/38 LU ZDW
35 DDK 19 Zdrapy 347+130 L ZA d.19/2/39 LU ZDW
36 DDK 19 Zdrapy 347+149 P ZA d.19/2/40 LU ZDW
37 DDK 19 Kolonia Rudnik 349+006 L wiata d.19/2/41 LU ZDW
38 DDK 19 Kolonia Rudnik 349+149 P wiata d.19/2/42 LU ZDW
39 DDK 19 Rudnik Szlachecki 349+893 L ZA-wiata d.19/2/43 LU ZDW
40 DDK 19 Pułankowice 350+207 P ZA-wiata d.19/2/44 LU ZDW
41 DDK 19 Pułankowice 350+759 L PA d.19/2/45 LU ZDW
42 DDK 19 Pułankowice Las 350+910 P PA d.19/2/47 LU ZDW
43 DDK 19 Lasy ul. Wrzosowa (Lasy I/02) 353+400 L ZA d.19/01 LU ZDW
44 DDK 19 Lasy ul. Wrzosowa (Lasy II/01) 353+461 P ZA d.19/02 LU ZDW
45 DDK 19 Lasy ul. Wrzosowa (Lasy III/01) 354+045 L ZA-wiata d.19/03 LU ZDW
46 DDK 19 Lasy ul. Wrzosowa (Lasy IV/02) 354+315 P ZA-wiata d.19/04 LU ZDW
47 DDK 19 Kraśnik ul. Lubelska Jednostka WOT 01 354+975 L PA d.19/05 LU Burmistrz Miasta Kraśnik
48 DDK 19 Kraśnik, Rondo N.S.Z. 02 – ul. Janowska 357+012 L ZA d.19/05A LU Burmistrz Miasta Kraśnik
49 DDK 19 Kraśnik, Rondo N.S.Z. 01 – ul. Janowska 357+068 P ZA d.19/06 LU Burmistrz Miasta Kraśnik
50 DDK 19 Kraśnik, Kwiatkowice Nadleśnictwo 02, ul. Janowska 357+947 L ZA-wiata d.19/05B LU Burmistrz Miasta Kraśnik
51 DDK 19 Kraśnik, Kwiatkowice Nadleśnictwo 01, ul. Janowska 358+017 P ZA d.19/06A LU Burmistrz Miasta Kraśnik
52 DDK 19 Stróża 358+560 L ZA-wiata d.19/2/49 LU ZDW
53 DDK 19 Stróża 358+778 P ZA-wiata d.19/2/50 LU ZDW
54 DDK 19 Stróża 359+263 L ZA-wiata d.19/2/51 LU ZDW
55 DDK 19 Stróża IV/2 359+388 P ZA-wiata d.19/2/52 LU ZDW
56 DDK 19 Stróża V/1 359+880 L PA-wiata d.19/2/53 LU ZDW
57 DDK 19 Kolonia Słodków II 363+731 L ZA-wiata d.19/2/55 LU ZDW
58 DDK 19 Kolonia Słodków II 363+854 P ZA d.19/2/56 LU ZDW
59 DDK 19 Kolonia Słodków II 364+564 L ZA d.19/2/57 LU ZDW
60 DDK 19 Kolonia Słodków II 364+663 P ZA d.19/2/58 LU ZDW
61 DDK 19 Podlesie 366+962 L ZA-wiata d.19/2/59 LU ZDW
62 DDK 19 Podlesie 367+036 P ZA-wiata d.19/2/60 LU ZDW
63 DDK 19 Polichna  – stacja kolejowa 368+807 L ZA-wiata d.19/07 LU ZDW
64 DDK 19 Polichna  – stacja kolejowa 368+922 P ZA-wiata d.19/08 LU ZDW
65 DDK 19 Polichna – Centrum 369+924 L ZA-wiata d.19/09 LU ZDW
66 DDK 19 Polichna – Centrum 369+977 P ZA-wiata d.19/10 LU ZDW
67 DDK 19 Zarajec 373+112 L ZA-wiata d.19/11 LU ZDW
68 DDK 19 Zarajec 373+297 P ZA-wiata d.19/12 LU ZDW
69 DDK 19 Michałówka – skrzyżowanie na Dąbie 374+868 L ZA-wiata d.19/13 LU ZDW
70 DDK 19 Dąbrocz – skrzyżowanie na Dąbie 375+052 P ZA-wiata d.19/14 LU ZDW
71 DDK19/74 Modliborzyce 378+416 P ZA-wiata d.19/16 PU ZDW
72 DDK 19/74 Kolonia Zamek 380+494 L ZA-wiata d.19/17 PU ZDW
73 DDK 19/74 Kolonia Zamek 380+576 P ZA-wiata d.19/18 PU ZDW
74 878 Janów Lubelski Ruda I 387+474 L ZA d.19/27 PU ZDW
75 878 Janów Lubelski Ruda I 387+674 P ZA d.19/28 PU ZDW
76 878 Janów Lubelski Ruda II 388+604 L ZA d.19/29 PU ZDW
77 878 Janów Lubelski Ruda II 388+750 P ZA d.19/30 PU ZDW
78 878 Pikule 392+492 L ZA d.19/31 PU ZDW
79 878 Pikule 392+796 P ZA d.19/32 PU ZDW
80 878 Łążek Ordynacki 398+090 L ZA-wiata d.19/33 PU ZDW
81 878 Łążek Ordynacki 398+274 P ZA-wiata d.19/34 PU ZDW
82 878 Łążek Przymiarki 399+340 L ZA-wiata d.19/35 PU ZDW
83 878 Łążek Przymiarki 399+445 P ZA-wiata d.19/36 PU ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

d. 19/2/01 – numer ewidencyjny przystanku

Zemborzyce Tereszyńskie – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny