Droga numer: 698

Nazwa drogi: Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 698 Zakalinki Kolonia 54+923 P PA-wiata 698/02 BP Wójt Gminy Konstantynów
2 698 Zakalinki Kolonia 55+058 L PA 698/03 BP Wójt Gminy Konstantynów
3 698 Konstantynów 58+480 P ZA – wiata 698/04 BP Wójt Gminy Konstantynów
4 698 Konstantynów 58+619 L ZA-wiata 698/05 BP Wójt Gminy Konstantynów
5 698 Witoldów 60+132 L PA – wiata 698/07 BP Wójt Gminy Konstantynów
6 698 Witoldów 60+415 P PA-wiata 698/08 BP Wójt Gminy Konstantynów
7 698 Peredyło 60+991 L PA-wiata 698/09 BP ZDW
8 698 Peredyło 61+213 P PA-wiata 698/10 BP ZDW
9 698 Nowy Pawłów 63+132 L ZA -wiata 698/11 BP ZDW
10 698 Nowy Pawłów 63+347 P ZA-wiata 698/12 BP ZDW
11 698 Janów Podlaski (ul. Siedlecka) 65+584 P PA-wiata 698/14 BP ZDW
12 698 Janów Podlaski (ul. Siedlecka) 65+740 L PA 698/15 BP ZDW
13 698 Janów Podlaski (ul. Brzeska) 67+715 L ZA 698/17 BP ZDW
14 698 Janów Podlaski (ul. Brzeska) 67+825 P ZA 698/18 BP ZDW
15 698 Werchliś I 70+841 L ZA-wiata 698/19 BP ZDW
16 698 Werchliś I 70+907 P ZA-wiata 698/20 BP ZDW
17 698 Werchliś II 71+676 L ZA-wiata 698/21 BP ZDW
18 698 Werchliś II 71+757 P ZA 698/22 BP ZDW
19 698 Werchliś III 72+557 P ZA-wiata 698/24 BP ZDW
20 698 Werchliś III 72+659 L ZA-wiata 698/25 BP ZDW
21 698 Błonie Kol.II 74+225 L PA 698/27 BP ZDW
22 698 Błonie Kol.II 74+347 P PA 698/28 BP ZDW
23 698 Błonie 75+683 L ZA-wiata 698/29 BP ZDW
24 698 Błonie 75+868 P ZA-wiata 698/30 BP ZDW
25 698 Błonie Podlaskie 76+651 L ZA-wiata 698/31 BP ZDW
26 698 Błonie Podlaskie 76+724 P ZA-wiata 698/32 BP ZDW
27 698 Cieleśnica 77+399 L PA 698/33 BP ZDW
28 698 Cieleśnica 77+497 P PA 698/34 BP ZDW
29 698 Derło 78+223 P ZA-wiata 698/36 BP ZDW
30 698 Derło 78+367 L ZA-wiata 698/37 BP ZDW
31 698 Zaczopki 80+936 L ZA-wiata 698/39 BP ZDW
32 698 Zaczopki 81+008 P ZA 698/40 BP ZDW
33 698 Pratulin 83+081 L ZA-wiata 698/41 BP ZDW
34 698 Pratulin 83+338 P ZA-wiata 698/42 BP ZDW
35 698 Bohukały I 84+556 L PA 698/43 BP ZDW
36 698 Bohukały I 84+647 P PA 698/44 BP ZDW
37 698 Bohukały II 85+250 L PA 698/45 BP ZDW
38 698 Bohukały II 85+383 P PA 698/46 BP ZDW
39 698 Krzyczew I 87+712 L ZA 698/47 BP ZDW
40 698 Krzyczew I 87+891 P ZA wiata 698/48 BP ZDW
41 698 Krzyczew II 88+861 L ZA 698/49 BP ZDW
42 698 Krzyczew II 89+000 P ZA 698/50 BP ZDW
43 698 Neple 91+428 P ZA wiata 698/52 BP ZDW
44 698 Neple 91+594 L PA 698/53 BP ZDW
45 698 Kol. Neple 92+895 L ZA 698/55 BP ZDW
46 698 Kol. Neple 93+043 P ZA wiata 698/56 BP ZDW
47 698 Kuzawka 94+071 L ZA 698/57 BP ZDW
48 698 Kuzawka 94+241 P PA 698/58 BP ZDW
49 698 Samowicze 95+630 L PA 698/59 BP ZDW
50 698 Samowicze 95+734 P PA 698/60 BP ZDW
51 698 Lechuty Małe 96+548 L PA 698/61 BP ZDW
52 698 Lechuty Małe 96+748 P PA 698/62 BP ZDW
53 698 Łobaczew- skrzyżowanie Łobaczew Mały 98+395 L PA 698/63 BP ZDW
54 698 Łobaczew- skrzyżowanie Łobaczew Mały 98+515 P PA 698/64 BP ZDW
55 698 Terespol Męczenników Unickich 99+460 P PA 698/66 BP ZDW
56 698 Terespol (Biedronka) 100+268 L ZA 698/67 BP ZDW
57 698 Terespol / Oddział Celny 100+436 P PA 698/68 BP ZDW
58 698 Terespol – most 100+824 L PA 698/69 BP ZDW

Legenda:

BP – Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

698/02 – numer ewidencyjny przystanku

Zakalinki Kolonia – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny