Droga numer: 738

Nazwa drogi : Nowe Słowiki – Góra Puławska

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 738 Opatkowice 17+154 L PA 738/01 PU ZDW
2 738 Opatkowice 17+240 P PA-wiata 738/02 PU ZDW
3 738 Kowala 19+676 L PA 738/03 PU ZDW
4 738 Kowala 19+735 P PA-wiata 738/04 PU ZDW
5 738 Bronowice (pętla) 20+595 P ZA-wiata 738/06 PU ZDW
6 738 Bronowice (pętla) 20+733 L ZA-wiata 738/07 PU ZDW
7 738 Bronowice – Wiadukt 21+399 P ZA 738/08 PU ZDW
8 738 Bronowice – Wiadukt 21+490 L ZA 738/09 PU ZDW
9 738 Bronowice – Skrzyżowanie 22+124 L PA 738/11 PU ZDW
10 738 Bronowice – Skrzyżowanie 22+285 P ZA-wiata 738/12 PU ZDW
11 738 Bronowice -Młynek 22+809 L PA 738/13 PU ZDW
12 738 Bronowice – Młynek 22+904 P PA 738/14 PU ZDW
13 738 Jaroszyn 23+768 L PA 738/15 PU ZDW
14 738 Jaroszyn 23+818 P PA-wiata 738/16 PU ZDW
15 738 Góra Puławska – Ośrodek Zdrowia 24+400 L PA 738/17 PU ZDW
16 738 Góra Puławska – Ośrodek Zdrowia 24+491 P PA 738/18 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

738/01 – numer ewidencyjny przystanku

Opatkowice – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt