Droga numer: 741

Nazwa drogi : Bronowice Łęka – rzeka Wisła – Wólka Gołębska – droga 801

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 741 Bronowice szkoła 0+080 L PA 741/01 PU ZDW
2 741 Bronowice szkoła 0+118 P ZA-wiata 741/02 PU ZDW
3 741 Bronowice mostek 0+810 L PA 741/03 PU ZDW
4 741 Bronowice mostek 0+930 P PA 741/04 PU ZDW
5 741 Łęka wał 1+380 L PA 741/05 PU ZDW
6 741 Łęka wał 1+500 P PA-wiata 741/06 PU ZDW
7 741 Łęka remiza 2+680 L PA-wiata 741/07 PU ZDW
8 741 Łęka remiza 2+763 P PA 741/08 PU ZDW
9 741 Łęka – skrzyżowanie 3+950 L PA 741/09 PU ZDW
10 741 Łęka – skrzyżowanie 3+970 P PA 741/10 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

741/01 – numer ewidencyjny przystanku

Bronowice szkoła – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt