Droga numer: 743

Nazwa drogi: Góra Puławska – Karczunki – Sadłowice – Nasiłów – rzeka Wisła – Bochotnica – droga 824

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 743 Góra Puławska Janowiecka I 0+256 L PA 743/01 PU ZDW
2 743 Góra Puławska Janowiecka I 0+415 P PA 743/02 PU ZDW
3 743 Góra Puławska Janowiecka II 0+653 L PA 743/03 PU ZDW
4 743 Góra Puławska Janowiecka II 0+810 P PA 743/04 PU ZDW
5 743 Kolonia Góra Puławska 1+832 L PA 743/05 PU ZDW
6 743 Kolonia Góra Puławska 1+865 P PA 743/06 PU ZDW
7 743 Sadłowice Pętla 3+455 L PA-wiata 743/07 PU ZDW
8 743 Sadłowice Pętla 3+515 P PA 743/08 PU ZDW
9 743 Nasiłów 6+535 L PA 743/09 PU ZDW
10 743 Nasiłów 6+578 P PA-wiata 743/10 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

743/01 – numer ewidencyjny przystanku

Góra Puławska Janowiecka I – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt