Droga numer: 747

Nazwa drogi : Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 747 Kamień – rondo 42+139 L ZA 747/01 PU ZDW
2 747 Kamień – rondo [d.825] 42+225 P ZA 747/02 PU ZDW
3 747 Kamień – rondo [d.747] 42+225 L ZA 747/03 PU ZDW
4 747 Kamień – rondo 42+296 P ZA 747/04 PU ZDW
5 747 Elżbieta – rondo 51+763 L ZA 747/05 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
6 747 Elżbieta – rondo 51+931 P ZA 747/06 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
7 747 Baba I 56+934 L ZA-wiata 747/07 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
8 747 Baba I 57+044 P ZA-wiata 747/08 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
9 747 Skoków 57+719 L ZA-wiata 747/09 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
10 747 Skoków 57+810 P ZA-wiata 747/10 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
11 747 Emilcin 58+466 L ZA-wiata 747/11 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
12 747 Emilcin 58+560 P ZA-wiata 747/12 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
13 747 Komaszyce Stare 61+432 L ZA-wiata 747/13 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
14 747 Komaszyce Stare 61+488 P ZA-wiata 747/14 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
15 747 Trzciniec – skrzyżowanie na Zalesie 69+523 L ZA – wiata 747/15 LU ZDW
16 747 Osiny – skrzyżowanie na Zalesie 69+795 P ZA – wiata 747/16 LU ZDW
17 747 Osiny – Sady 70+762 L ZA – wiata 747/17 LU Burmistrz Bełżyc
18 747 Osiny – Sady 70+842 P ZA – wiata 747/18 LU Burmistrz Bełżyc
19 747 Malinowszczyzna 72+314 L ZA – wiata 747/19 LU Burmistrz Bełżyc
20 747 Malinowszczyzna 72+478 P ZA – wiata 747/20 LU Burmistrz Bełżyc
21 747 Krężnica Okrągła – rondo 74+841 L ZA – wiata 747/21 LU Burmistrz Bełżyc
22 747 Krężnica Okrągła – rondo ul. Kościuszki 74+900 P ZA 747/21A LU Burmistrz Bełżyc
23 747 Krężnica Okrągła – rondo 74+978 P ZA 747/22 LU Burmistrz Bełżyc
24 747 Krężnia Okrągła skrz. na Kierz 75+854 L ZA 747/23 LU Burmistrz Bełżyc
25 747 Krężnia Okrągła skrz. na Kierz 75+984 P ZA 747/24 LU Burmistrz Bełżyc
26 747 Bełżyce ul. Żeromskiego – obwód drog. 79+525 L ZA 747/25 LU Burmistrz Bełżyc
27 747 Bełżyce ul. Żeromskiego – obwód drog. 79+690 P ZA – wiata 747/26 LU Burmistrz Bełżyc
28 747 Podole – I 80+265 L ZA – wiata 747/27 LU Burmistrz Bełżyc
29 747 Podole – I 80+348 P ZA – wiata 747/28 LU Burmistrz Bełżyc
30 747 Podole – II 80+951 L ZA – wiata 747/29 LU Burmistrz Bełżyc
31 747 Podole – II 81+041 P ZA – wiata 747/30 LU Burmistrz Bełżyc
32 747 Matczyn – I kościół 82+409 L ZA – wiata 747/31 LU Burmistrz Bełżyc
33 747 Matczyn – I kościół 82+600 P ZA – wiata 747/32 LU Burmistrz Bełżyc
34 747 Matczyn – II straż 83+682 L ZA – wiata 747/33 LU Burmistrz Bełżyc
35 747 Matczyn – II straż 83+816 P ZA – wiata 747/34 LU Burmistrz Bełżyc
36 747 Wojcieszyn 84+826 L ZA – wiata 747/35 LU Burmistrz Bełżyc
37 747 Wojcieszyn 84+910 P ZA – wiata 747/36 LU Burmistrz Bełżyc
38 747 Pawlin 86+214 L ZA – wiata 747/37 LU ZDW
39 747 Pawlin 86+437 P ZA – wiata 747/38 LU ZDW
40 747 Radawiec I 86+936 L ZA 747/39 LU ZDW
41 747 Radawiec I 87+051 P ZA – wiata 747/40 LU ZDW
42 747 Radawiec – II skrzyżowanie na Radawczyk 88+275 L ZA 747/41 LU ZDW
43 747 Radawiec – II skrzyżowanie na Radawczyk 88+379 P ZA – wiata 747/42 LU ZDW
44 747 skrzyżowanie na Rudki 89+347 L ZA 747/43 LU ZDW
45 747 skrzyżowanie na Rudki 89+457 P ZA 747/44 LU ZDW
46 747 Marynin – skrzyżowanie 90+844 L ZA 747/45 LU ZDW
47 747 Marynin – skrzyżowanie 90+973 P ZA 747/46 LU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

747/01 – numer ewidencyjny przystanku

Kamień rondo – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt